IMPORMASYON PARA SA MGA

Bagong Gagamit Ng Stellar

Mga Impormasyon O Resources Para Sa Bagong Gagamit Ng Stellar

Ang mga impormasyon at dokumento dito ay tutulong sa iyo na paano alamin ang Stellar network at papaano gamitin ang Lobstr app ng epektibo!

TANDAAN: Kung bago mo lang na-review itong mga dokumento ay kailangan mong sundan sunud-sunod galing sa pinakaunang dokumento.  

Mga Pangunahing Kaalaman ng Stellar

1.) QSI Pangunahing Panimula ng Stellar

Iklik dito para makita

2.) QSI Stellar Basics Step 1_ Pagdownload ng LOBSTR app at Pag-gawa ng LOBSTR wallet

Iklik dito para makita

3.) QSI Stellar Basics Step 1a_ Ang pag-navigate o paggamit ng LOBSTR at Heneral na Tuntunin

Iklik dito para makita

4.) QSI Stellar Basics Step 2_ Pag-set up ng LOBSTR Settings

Iklik dito para makita

5.) QSI Stellar Basics Step 3_ Paano Magdagdag ng 2 Factor Authentication (2FA)

Iklik dito para makita

6.) QSI Stellar Basics Step 4_ Pag-Add ng mga Contact sa LOBSTR

Iklik dito para makita

7.) QSI Stellar Basics Step 5_ Pagpopondo ng iyong Your Stellar Wallet

Iklik dito para makita

8.) QSI Stellar Basics Step 6_ Pag-set up ng Telegram Profile

Iklik dito para makita

9.) QSI Stellar Basics Step 7_ Paghahanap ng mga Tamang Stellar Asset sa Telegram

Iklik dito para makita

10.) QSI Stellar Basics Step 8_ Pagpapatunay ng Address sa Tagabigay ng Token

Iklik dito para makita

11.) QSI Stellar Basics Step 9_ Paano Magdagdag ng mga Trustline (Basic Level)

Iklik dito para makita

12.) QSI Stellar Basics Step 10_ Pagpapalit at Pangangalakal sa LOBSTR

Iklik dito para makita

13.) Mapa ng ISO20022

Iklik dito para makita

14.) Infographic ng Sistema ng Pananalapi sa Quantum

Iklik dito para makita

15.) Ang mga malinamnam na paboritong asset sa QSI

update in progress

Mga Intermediate na Kaalaman ng Stellar

1.) QSI 1_Mga Intermediate na Paksa sa Telegram

Iklik dito para makita

2.) QSI 2_Paglahok sa QSI Group Funds (GF)

Iklik dito para makita

3.) QSI 3_Sikolohiya sa pangangalakal

Iklik dito para makita

4.) QSI 4_Pagbabasa ng mga Graph at Order Books

Iklik dito para makita

5.) QSI 5_Gamit ang _Sell XLM_ Trades

Iklik dito para makita

6.) QSI 6_Mag Deposito at Mag-withdraw ng XRP sa LOBSTR

Iklik dito para makita

7.) QSI 7_Paglikha o Pagdaragdag ng Mga Trustline gamit ang LOBSTR Weblink

Iklik dito para makita