NGUỒN LỰC CHO

Người dùng Stellar mới

Tài nguyên người dùng Stellar mới

Những thông tin và tài liệu dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu mạng lưới Stellar và cách sử dụng ứng dụng Lobstr một cách hiệu quả!

LƯU Ý: Nếu đây là lần đầu tiên bạn xem xét các tài liệu này, hãy làm theo thứ tự.  

Khái niệm cơ bản về sao

1.) QSI Stellar Basics_Giới thiệu cơ bản về Stellar

Nhấp vào đây để xem

2.) QSI Stellar Basics Step 1_ Tải xuống Ứng dụng LOBSTR & Tạo Ví

Nhấp vào đây để xem

3.) QSI Stellar Basics Step 1a_ Điều Hướng LOBSTR & Điều Khoản Chung

Nhấp vào đây để xem

4.) QSI Stellar Basics Step 2_ Thiết lập cài đặt LOBSTR

Nhấp vào đây để xem

5.) QSI Stellar Basics Step 3_ Cách thêm xác thực 2 yếu tố (2FA)

Nhấp vào đây để xem

6.) QSI Stellar Basics Step 4_ Thêm Danh bạ trong LOBSTR

Nhấp vào đây để xem

7.) QSI Stellar Basics Step 5_ Cấp vốn cho ví Stellar của bạn

Nhấp vào đây để xem

8.) QSI Stellar Basics Step 6_ Thiết lập hồ sơ Telegram

Nhấp vào đây để xem

9.) QSI Stellar Basics Step 7_ Tìm đúng tài sản Stellar trên Telegram

Nhấp vào đây để xem

10.) QSI Stellar Basics Step 8_ Xác minh địa chỉ nhà phát hành mã thông báo

Nhấp vào đây để xem

11.) QSI Stellar Basics Step 9_ Cách thêm Trustlines (Cấp độ cơ bản)

Nhấp vào đây để xem

12.) QSI Stellar Basics Step 10_ Hoán đổi và giao dịch trong LOBSTR

Nhấp vào đây để xem

13.) SƠ ĐỒ ISO20022

Nhấp vào đây để xem

14.) Đồ hoạ Hệ thống tài chính lượng tử

Nhấp vào đây để xem

15.) Quà tặng yêu thích của QSI

update in progress

Sao trung gian

1.) QSI 1_Intermediate_Chủ đề Telegram trung cấp

Nhấp vào đây để xem

2.) QSI 2_Intermediate_Tham Gia Vào Quỹ Nhóm QSI (GF)

Nhấp vào đây để xem

3.) QSI 3_Intermediate_Tâm Lý Giao Dịch

Nhấp vào đây để xem

4.) QSI 4_Đọc đồ thị và đặc hàng

Nhấp vào đây để xem

5.) QSI 5_Intermediate_Sử Dụng Giao Dịch “Bán XLM”

Nhấp vào đây để xem

6.) QSI 6_Intermediate_Nạp & Rút XRP Trên LOBSTR

Nhấp vào đây để xem

7.) QSI 7_Intermediate_Cài đặt tin cậy

Nhấp vào đây để xem